image

Chuỗi 108 hạt trầm hương CTN666

35,000,000

Mã sản phẩm: CTN666.
  • Tình trạng: Còn hàng

image

 

Chuỗi 108 hạt trầm hương CTN666

Nhiều dầu, thơm ngọt nhẹ, đẹp

108 hạt 8mm

16,4 grams

image