EBB4F0A7-ECB4-4207-862C-90B967AD5ED4

Thác khói Phật Liên Hoa TK55

650,000

Mã sản phẩm: TK55.
  • Tình trạng: Còn hàng

EBB4F0A7-ECB4-4207-862C-90B967AD5ED4 95A51029-5C7E-4614-8D3C-40906A613076

Thác khói Phật Liên Hoa TK55
Chất liệu: Gốm cao cấp mỹ nghệ